Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?

Siniat 15.04.2019

Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?
Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?

Vastuseid eespool esitatud küsimusele on mitu. Proovime neid kõiki allpool lahti seletada. Asjaoludest olenemata ei ole vist ühelegi probleemile universaalseid lahendusi. Igas olukorras tuleks kõigepealt kaaluda kõiki väliseid tegureid (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ning nende ärakasutamise või kahju minimeerimise võimalusi. Sama kehtib ka tehnoloogia valiku kohta, mille abil maja ehitada kavatsetakse. Igal võimalusel on oma plussid ja miinused ja iga võimalus vastab erinevatele kasutaja ootustele. 

Millal siis tasub kaaluda karkasshoone püstitamist?

Üks kõigist teistest tehnoloogiatest kõige enam erinev on karkass-süsteem. Tänu eelistele, mida teistel tehnoloogiatel ei ole, täidab see suurepäraselt tühimiku kogu võimaluste paletis. Aga nagu kogu ülejäänud palettki, ei ole see ideaalne lahendus kõigi tingimuste puhul ja mitte kõigile.

Karkass-süsteem tasub valida siis, kui oluline on aeg.

Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?
Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?

Karkassehitus on üks kõige kiiremaid ehitustehnoloogiaid. Kui müüriladumistehnoloogia korral räägime kuudest, siis puitkarkassi puhul on majaehitus päevade küsimus. 

Vundament on siin ainus „märg“ element, mis nõuab vee ja rasketehnika kasutamist, samuti on vundamendile teatud ootused kandevõime osas. Kõiki muid karkasshoone komponente võib koormata kohe pärast paigaldamist. 

Lisaks sellele on tunduvalt lihtsam planeerimine. Tänu majaelementide eelvalmistamisele on need tehtud peaaegu labori täpsusega. Selle tulemus on nähtav kasvõi akende tellimisel ja paigaldamisel. 

Müüriladumistehnoloogia korral püstitatakse kõigepealt avadega seinad. Seejärel lepitakse tootjaga kokku avatäidete mõõtmed ja alles siis antakse need tootmisse, mis vältab harilikult 6–8 nädalat. See on tingitud seinte püstitamise suhteliselt kehvast täpsusest. Investorile tähendab see aga tervelt kuuajalist ehitusseisakut. 

Puitkarkasshoone puhul määratakse avade suurus projekteerimisetapil ja on teada, et eelvalmistusprotsessis tehakse need millimeetri täpsusega. Uksed ja aknad võib põhimõtteliselt tellida koos seintega, mis kiirendab investori jaoks protsessi veelgi, koguni kahe kuu võrra.

Karkass-süsteemi valime siis, kui kavandame sirgetiivalist hoonet

Karkassehituse tehnoloogia abil on võimalik püstitada peaaegu kõike. Puitsõrestike ulatus võib olla peaaegu piiramatu. Sealjuures on abiks liimpuidu jm keerukamate profiilide kasutamine. Vähemalt majanduslikust seisukohast õigustab karkass-süsteem end kõige paremini lihtsa konstruktsiooni ja piiratud ulatusega katusekatetega hoonete puhul. Sellisel juhul on võimalik täiel määral ära kasutada selle tehnoloogia eelised, samas ei ole ka ehitusmaksumus ülemäära suur. 

Kui aga planeeritakse keerulise tiivasüsteemi ja katuse geomeetria ning suure ulatusega vahelagedega maja, siis selle ehitusmaksumus karkass-süsteemis ületab tõenäoliselt sellise ehitussüsteemi valikust johtuva kasu. Sellisel juhul tasub silmas pidada segasüsteeme. Müüritise ja raskete vahelagede ühendamine ning ka teraselementide ühendamine seinte ja karkassikattematerjalidega on loomulikult võimalik ning ka õigustab end paljudel juhtudel suurepäraselt. Selleks on vaja vaid head projekteerijat ja investori head kooskõlastusoskust või sellise investori palkamist, kes niisuguse ülesandega toime tuleb.

Kui soovime täielikult ilmastikutingimuste üle valitseda

Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?
Karkasshoone – millal tasub kaaluda majaehitust selle tehnoloogia abil?

Karkass-seintel on väga hea isoleerivuse juures väga väike soojusmahtuvus. See tähendab, et püsiva temperatuuri hoidmine siseruumides nõuab väikest, aga pidevat energiakulu. Ühest küljest iseloomustab karkasshoonet väga suur energiatõhusus, ent teisalt on erakordselt lihtsalt ja kiiresti võimalik muuta sisetemperatuuri, sest seinad ei salvesta suurt hulka energiat. Seega saab temperatuuri väga kiiresti alandada. Seinad võtavad interjööri õhust ka väga vähe energiat, seega võtab soojenemine samuti vaid hetke.

Seega on karkassmaja suurepärane näiteks nende jaoks, kes viibivad sageli lähetustes, või ka hooajalise hoonena, nt suusaonnina mägedes. Tänu sellele, et kõik seinad (nii sise- kui välisseinad) on peaaegu sama heade isolatsiooniparameetritega, saab ka üsna vabalt reguleerida üksikute ruumide temperatuuri ja seda oma soovi kohaselt muuta. Karkasshoone hakkab tegema ka suurepärast koostööd kliimaseadmetega. Sellise koostöö mõju on tunda palju kiiremini kui tellishoonetes, kusjuures seadme võimsus võib olla oluliselt väiksem. See kajastub omakorda loomulikult elektrikulus.

Selleks, et täielikult ära kasutada kõiki eespool nimetatud omadusi, on siiski hea, kui karkass-süsteemil põhinev hoone on varustatud soojustagastusega mehaanilise ventilatsioonisüsteemiga. Samuti tasub kaaluda investeerimist maapealsesse soojusvahetisse.

Kui soovite puhtust ja paindlikkust, kaaluge karkass-süsteemi kasutamist

Ei ole mingi saladus, et nn tavapärased tehnoloogiad tekitavad mustust. Müüriladumine, vahelagede ja põrandate valamine ning krohvimine jätavad endast maha tohutul hulgal tolmu ja eri liiki jäätmeid. Veelgi rohkem prahti tekib vahetarindite lammutamisel. See ei kujuta endast loomulikult erilist probleemi uue maja ehitamise korral suurele krundile. Kui aga ehitatakse ümber juba olemasolevat hoonet või kui on teada, et juba püstitatud maja läheb varsti ümberehitamisele, siis tasub kaaluda karkass-süsteemi. See võimaldab ühise lastetoa jagamist kaheks väiksemaks toaks, kui lapsed kasvavad ja oma nurka vajavad, samuti on võimalik ühendada elutuba ja kabinet, kui viimase järele kaob vajadus – kõik see on lihtne ja puhas toiming. Sama kehtib kõigi paigaldistes tehtavate muudatuste puhul.

Kirjutage meile kohe!

TEIE PROJEKTI TOETUSEKS

Kirjutage meile kohe!

Kas te ei ole veel kindel, millise tsementplaadi peaksite oma projekti jaoks valima, või vajate lisateavet?

Võtke ühendust meie tehniliste nõustajatega.

KÜSIGE TEHNILIST NÕU >

Asjalik soovitus

Lugege lisateavet iga tsementplaadi kohta ja valige see, mis sobib teie projekti jaoks kõige paremini.