KIPSPLAAT OHUTUTELE JA MUGAVATELE EHITISTELE

Siniat 07.12.2017

Kipsplaat

Kipsplaat on kaltsiumsulfaatdihüdraadist (kipsist) toodetud paneel, mis on tavaliselt pressitud esi- ja tagakatte vahele. Seda kasutatakse siseseinte ja lagede tegemiseks. Kipsplaatidega ehitus on muutunud kiiremaks asenduseks tavalisele krohvimatile.

Kipsplaati kasutatakse selleks, et aidata ehitajatel ja projekteerijatel saavutada tulekaitse, akustilise isolatsiooni ja termilise tõhususe ehitusnorme. See võib samuti aidata piirata kondenseerumist ja võimalikke kahjustusi suure õhuniiskusega piirkondades.

Kus kasutada kipsplaati?

KIPSPLAADIST ÜLDISELT

Kus kasutada kipsplaati?

Kipsplaat on tuntud ka kui kuivseinaplaat või seinapaneel. Eestis on kipsplaatide kaubamärgid NIDA.

Millal kasutada kipsplaati?

Kipsplaatide põhiline kasutus on vaheseinte, seinavoodrite või lagede ehitus igasugustes hoonetes, alates haiglatest ja koolidest ning lõpetades kaupluste ja elamukinnisvaraga. Uuemaid, uuenduslikumaid kipsplaate saab kasutada ka välispidiseks katmiseks. 

Miks peaks kipsplaate kasutama?

Kipsplaatide kasutamisel on palju eelised. Esiteks annavad need viimistlemiseks sileda pinna. Teiseks on need kerged ja lihtsalt paigaldatavad ning kasutatavad kõverate seinte tasandamiseks. Neid saab kasutada lihtsa lahendusena ehitiste tule-, heli-, niiskus- ja soojusnõuete täitmiseks.

Kipsplaat on täielikult ringlussevõetav, mis tähendab, et prügimäele ei tohiks minna mitte midagi. Siniati kipsplaatidel on samuti BES 6001 kohane vastutustundliku allhanke sertifikaat „väga hea“.

KIPSPLAATIDE TÜÜBID

Milliseid kipsplaatide tüüpe toodetakse?

Kipsplaate saab liigitada nende toimivuse alusel järgmiselt.

  • Kipsplaadid, mis tagavad tulepüsivuse
  • Kipsplaadid, mis tagavad heli- või mürakindluse
  • Perforeeritud kipsplaate, mis annavad koos esteetilise kujundusega akustilise toimivuse, kasutatakse tavaliselt aatriumelamutes, fuajeedes, restoranides ja muus keskkonnas, kus heli peegeldumine on probleemiks.
  • Kipsplaadid, mis tagavad löögikindluse
  • Kipsplaadid, mis aitavad piirata õhuniiskust ja vett
LEIA TOOTEID >

EESKIRJAD

Kuidas täita kipsplaatidega tuleohutuseeskirjade B-osa nõudeid?

Kips on looduslikult tulekindel materjal, millesse lukustunud vesi vabaneb tulekahju ajal. See vesi piirab temperatuuri, võimaldades kipsplaadisüsteemil tulekahjus olulise pikkusega ajaks püsima jääda. Siniati NIDA-vaheseinad ja NIDA-laed saavutavad meie tuletõkkeplaatide abil 30-, 60-, 90- ja 120-minutilise tulepüsivuse.

Kuidas täita ehituseeskirjade L-osa nõudeid?

Uusehitiste või kinnisvara renoveerimisel tuleb järgida ehituseeskirjade L-osa nõudeid, mis hõlmab kinnisvara ehituse vastavust kindlatele termilistele U-väärtustele. Neid väärtusi saab täita, kui kasutada Siniati kipsplaatide ja kuivplaadisüsteemide kombinatsiooni, ning need olenevad mitmesugustest teguritest, nagu esialgne seinakonstruktsioon, ruum ja hind. 

Kirjutage meile kohe!

TEIE PROJEKTI TOETUSEKS

Kirjutage meile kohe!

Kas te ei ole veel kindel, millise tsementplaadi peaksite oma projekti jaoks valima, või vajate lisateavet?

Võtke ühendust meie tehniliste nõustajatega.

KÜSIGE TEHNILIST NÕU >

Kuidas kipsplaati paigaldada?

Kipsplaat tuleks kinnitada kas metall- või puitsõrestikule. Siniat soovitab metallsõrestikke. Vaadake meie How To videoid või lugege meie kipsplaatseina juhenditest, kuidas teha metallsõrestiku abil vaheseina, lage või seinavoodrit. 

Asjalik soovitus

Lugege lisateavet iga tsementplaadi kohta ja valige see, mis sobib teie projekti jaoks kõige paremini.