UUS BIM SINIATis!

Nowy BIM w Siniat! 

BIM-tarkvara kasutamine võimaldab projekteerijatel vähendada projekteerimisvigu ning projekte osavalt hallata ja juhtida, mille tulemuseks on omakorda aja ja muude oluliste ressursside ning jäätmete vähenemine kogu ehitusprotsessi käigus. Ebasoodsa keskkonnamõju ja piiratud territooriumi puhul on investorite jaoks vajalik kättesaadavate ressursside optimaalne ärakasutamine. Mitme arenenud riigi, sh USA, Suurbritannia ja Soome valitsused on kohustanud investoreid kasutama BIM-tehnoloogiat avalike ja erainvesteeringute teostamisel. Seetõttu on projekteerimine BIM-tehnoloogia abil muutumas kogu ehitusprotsessi jaoks vajalikuks tingimuseks. Oodatakse, et BIMi turg hakkab kiires tempos kasvama aastatel 2017–2025.

OLULISED SUUNDUMUSED

  • Katsetused ja areng uuenduslike kasutusalade suunas
  • Soodsad valitsuste algatused ja programmid, mis suurendavad nõudlust BIM-lahenduste järele
  • Turul konkurentsieelise saamiseks BIM-lahendusi kasutavad lõppkasutajad
  • Suured algkulud ja erialase oskusteabe puudumine raskendavad BIMi turu kasvu mõnedes sektorites

Siniat kui üks vähestest kuivehitussüsteemide tootjatest reageerib süstemaatiliselt nendele suundumustele. Uuendame ja kaasajastame jooksvalt BIM-lahendusi oma grupis. Juurutame uusi funktsioone, loome uusi võimalusi, lisame "kunstlikku nutikust" – seda kõike selleks, et toime tulla tänapäeva kõrgeimate projekteerimisstandarditega. 42 meie loodud lahendust, mis hõlmavad vaheseinu, lagesid ja katusealuseid – need on täielikult muudetavad ja võimaldavad süsteemi individuaalset projekteerimist vastavalt konkreetsetele projektinõuetele. Siniati BIMi teekide funktsionaalsus võimaldab vabalt konfigureerida seina või ripplage, teha vajalikke liitekohti või avasid profiilide vahekaugust käsitsi muutmata või projekteerida täiendavaid aluskonstruktsioone. Uued detailid teevad kõik meie eest ära.

Lisaks on meie uusimaid lahendusi rikastatud kõigi projektis kasutatud Siniati süsteemide elementide – plaatide (m²), terasprofiilide (jm), kipsisegude (kg) ja igat liiki tarvikute: kruvide, tüüblite, kandurite jms – automaatse kokkulugemise funktsiooniga. Tänu sellele saame juba täna väga lihtsalt ja kiiresti välja arvutada nende materjalide ligikaudse maksumuse, mis on vajalikud kasutamiseks enda valitud konfiguratsioonis, võttes arvesse näiteks ainult üht seina, kogu ruumi, mis tahes korrust või hoonet tervikuna. See võimaldab säästa aega ning projekteerimine uute Siniati teekide abil on lihtne ja meeldiv!