Mine:

PLAAT Nida Tulekahju Kompakt

Sihtotstarbeline kompakt tüüpi kips-kartongplaat, mis on mõeldud kasutamiseks ruumides, kus esineb eriline tulekindluse ja heliisolatsiooni vajadus - mh kandvatele tulekaitsega puitkonstruktsioon ehitistele. Suurendab konstruktsiooni jäikust.