Mine:

PLAAT Nida Vesi Tulekahju Pluss

Tuletõrje kaitse nõuete järgimist eeldavates ruumides kasutamiseks ette nähtud spetsiaalne kips-kartongplaat. Kõrgendatud tulekindlus ja heliisolatsioon. Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 85%.