Mine:

PROFIIL Nida MFC2330

Kahetasandilisele ristlaele, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis, kanduri moodustav lae nurkteras. Paigaldus toimub laetüübli aluse lameda pinna tekitava, nurkterase ühe seina ristsuunalise sisselõike ja asjakohase painutuse läbi . Nurkterase alumine osa keeratakse kinni peaprofiilile MFCP44, mis annab tulemuseks erakordselt vastupidava, tugeva ja jäiga kanduri.

Pealekandmine

  • Laed