Mine:

SEINAKINNITUSE PROFIIL NIDA UD 19

Peamiselt vaheseina ja ehituse fassaadi ühendustes kasutatav profiil – kui seina kulgemises esineb sõlmkoht, mis takistab standardsele profiilile NIDA C seina ehitamist, nt seina ja hoone fassaadi sammaste ühendustes. Profiil UD 19 süsteemlahendused võimaldavad suurepäraselt ehitiste laiust maksmimaalselt piirata.