Mine:

SEINAKINNITUSE PROFIIL Nida UD 19

Peamiselt vaheseina ja ehituse fassaadi ühendustes kasutatav profiil – kui seina kulgemises esineb sõlmkoht, mis takistab standardsele profiilile Nida C seina ehitamist, nt seina ja hoone fassaadi sammaste ühendustes. Profiil UD 19 süsteemlahendused võimaldavad suurepäraselt ehitiste laiust maksmimaalselt piirata.

Pealekandmine

  • Vaheseinad
  • Seinakatted