Mine:

SEINAPROFIIL NIDA U

Ringprofiili kasutatakse NIDA C profiili kasutusega süsteemides. Kinnitatakse aluspinna külge survetüüblite abil ja moodustab aluse profiilile C. Vältides profiili C põikliikumist, tagavad U profiilid seinakonstruktsiooni sirge asetumise.