Mine:

Kruvi Molly Nida

37 või 65 mm pikkune ankurduselement koormuste kinnitamiseks 12,5 mm paksustest kips-kartongplaatidest seintele. Omab survesärki, mis ankurdub spetsiaalse tööriista abil kipsi struktuuri, tingides kõrge vastupidavuse väljarebimisele. Vastab tuleohutuse nõuetele.