Mine:

NIDA LPJ 60

Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmikul peaprofiiliga NIDA CD 60 kokku keeramist võimaldav avaus. Vastab tuleohutuse nõuetele.