Mine:

Nida LW 60

Kahte Nida CD 60 profiili pikisuunaliselt ühendav element. Kasutatakse ripplagede süsteemides ja katusealuse ehitistes. Profiili nimipikkusest pikemate konstruktsioonide korral kindlustab pikiliitmik, kogu konstruktsiooni turvalisust tagades, piki nende telge kahe profiili tugeva ühenduse. Liitmiku keskel paikneb selle, profiili Nida CD 60, väära paigaldamise võimalust piirav vahetükk . Soovitatav on profiili ja liitmiku mehhaaniline ühendamine plekikruvide 2 mm Nida abil. Vastab tuleohutuse nõuetele.

Pealekandmine

  • Laed