Mine:

NOONIUSE PIKENDUS Nida PN Hydro C3

Võimaldab täielikku reguleerimist ja nooniuskandurile tugineva lae riputuse kõrguse olulist tõstmist. Teeb koostööd universaalse nooniuse ülemise kanduri ja nooniuse pöördkanduriga. Pikenduse standardpikkus on 3 m, siiski saab seda ühendada järgmise pikendusega nooniuse Nida LPN Hydro C3 pikenduse liitmiku abil. Selline lahendus võimaldab pikki nooniust saavutada riputuse täielikult reguleeritavat kõrgust. Kõik ühendused toimuvad nooniuskanduri Nida PWN Hydro C3 sõrmede abil, kaks igale kinnituspunktile. Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3. Vastab tuleohutuse nõuetele.