Mine:

NOONIUSE PIKENDUS Nida PN Hydro C5

Võimaldab täielikku reguleerimist ja nooniuskandurile tugineva lae riputuse kõrguse olulist tõstmist. On kasutatav koos universaalse nooniuse ülemise kanduri ja nooniuse pöördkanduriga. Pikenduse standardpikkus on 3 m, siiski saab seda ühendada järgmise pikendusega nooniuse Nida LPN Hydro C5 pikenduse liitmiku abil. Selline lahendus võimaldab pikki nooniust saavutada riputuse täielikult reguleeritavat kõrgust. Kõik ühendused toimuvad nooniuskanduri Nida PWN Hydro C5 sõrmede abil, kaks igale kinnituspunktile. Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5. Vastab tuleohutuse nõuetele.

Pealekandmine

  • Kasutamine välitingimustes