Mine:

Stabiliseeriv liitmik NIDA LS 50, LS 75, LS 100

Mittetäieliku kips-kartongplaatkattega seinte ehitamist võimaldav eriotstarbeline toode. Ainult 75% seina kõrgune plaatkate ja stabiliseeriva liitmiku NIDA LS kasutamine võimaldab säilitada standardses tehnoloogias ehitatud seina näitajad. Toote uuenduslikkust kinnitab selle registreerimine PV Patendiametis.