Mine:

ÜHEPOOLNE RISTLIITMIK Nida LPJ 60 Hydro C3

Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis Nida CD 60 Hydro C3 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmikul peaprofiiliga Nida CD 60 Hydro C3 kokku keeramist võimaldav avaus. Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3. Vastab tuleohutuse nõuetele.