Mine:

ÜHEPOOLNE RISTLIITMIK Nida LPJ 60 Hydro C5

Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis Nida CD60 Hydro C5 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmikul peaprofiiliga Nida CD 60 Hydro C5 kokku keeramist võimaldav avaus. Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5. Vastab tuleohutuse nõuetele.

Pealekandmine

  • Kasutamine välitingimustes