Mine:

Terastüübel NIDA

Surveankurdus paigutuslikeks punktkinnitusteks betoonis. Vastab tuleohutuse nõuetele.