Mine:

TSEMENTPLAAT Duripanel A2

Kahekihilise ehitusega ja kõrge tihedusega konstruktsiooniline saepuru-tsementplaat. Ökoloogilised toormed ja plaadi sisu spetsiaalne ehitus on võimaldanud luua tulekindluse klassiga A2 süttimatu plaadi. Tagab suure jäikuse ja heliisolatsiooni, mis tingib selle kasutamise laias kasutusalas, sealhulgas olulisimas - raamkonstruktsioon ehituses. Plaadi jäikus võimaldab luua puitkonstruktsioonidele tuginevaid välisseinu. Plaati võib kasutada ka majade ümberehitamise protsessis, olles sel viisil erakordselt säästlikuks ja kiireks lahenduseks. Plaati Duripanel A2 eristab plaadist B1 tulekindluse klass, mis võimaldab seda kasutada tuleohutuse nõuetega süsteemides, säilitades samaaegselt erakordselt suure jäikuse. See õigustab end nii standardsetes kui ka professionaalsetes lahendustes, mida kinnitavad arvukad testid. Plaadi kõrgendatud tihedus avaldab mõju ka heliisolatsiooni testide parematele tulemustele. Plaati müüakse kahes, lihvitud ja lihvimata, versioonis.

Pealekandmine

  • Vaheseinad
  • Seinakatted
  • Tehases valmistatud
  • Raamkonstruktsioon ehitus
  • Seinad
  • Kipsliimile ankurdatud seinakatted
  • Aluspinnad