SEINAKINNITUSE PROFIIL Nida MFCE26

Seina ringprofiil kahetasandilises ristlaes, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis. Seina külge kinnikeeratuna on toeks plaatidele ja evib suurt tähendust konstruktsiooni õigele püstlood asetusele, moodustades aluse ka (seinaprofiilidele paigutatud) peaprofiilidele ja (profiiliriiulite vahele paigutatud) kandvatele profiilidele. Monteerituna seina külge Nida survetüüblite abil moodustavad tugevaima ja jäigima lae elemendi ettevõtte Siniat kõikide süsteemlahenduste laia valiku seast.

60 Years of Expertise
Tested & Certified Solutions